Tematické okruhy

  • Excelence v ošetřovatelství – věda a výzkum
  • Právní a etické aspekty v ošetřovatelské péči
  • Ošetřovatelská praxe založená na důkazech
  • Klinické výukové prostředí ve vzdělávání zdravotníků
  • Studentské vědecké práce

Recenzovaný sborník aktivně prezentovaných příspěvků (abstrakt, plnotextů) bude vydán po konferenci.

Jednací jazyky: český, slovenský, anglický