POKYNY PRO PREZENTACI PŘEDNÁŠKY:

 • Sdělení pouze v programu Microsoft PowerPoint (soubory ppt, pptx, pps, ppsx).
 • K dispozici bude počítačová projekce (pouze jedno plátno, dvoj projekce není podporována).
 • Dodržujte vyhrazenou dobu na prezentaci sdělení.
 • Předsednictvo jednotlivých odborných sekcí si vyhrazuje právo zkrátit / přerušit sdělení při překročení časového limitu.
 • S ohledem na následující přednášející budeme pečlivě hlídat dodržení časového limitu. Nejprve tichá výzva, pak gong, pak vypnutí přednášky.
 • Svou prezentaci přineste na USB zařízení dostatečnou dobu před začátkem vašeho bloku.
 • V případě, že součástí prezentace je videoklip, připravte si klip z prezentace současně i do adresáře, ze kterého se v prezentaci otevře a dostavte se k technické obsluze promítání dostatečně dlouho před svým blokem pro vyzkoušení.

PODPOROVANÁ MÉDIA:

 • USB flash disk / externí HDD – bez nutnosti instalace ovladače a napájení.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

 • Zajištění zpětného projektoru či zapojení vlastního notebooku není možné!
 • Pro posun snímků prezentace (vpřed/vzad) bude k dispozici prezenter včetně laserového ukazovátka. Případně vám ochotně pomůže technická obsluha, která je přítomna po celou dobu.
 • Vždy si udělejte raději zálohu Vaší prezentace na další flash disk, případně si uložte on-line (stačí poslat přednášku do svého e-mailu, odkud jí v případě potíží můžeme stáhnout).
 • Po skončení sekce budou všechny prezentace smazány z našich počítačů a nebude umožněno jejich následné šíření bez souhlasu autora.