Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Ústav ošetřovatelství

ve spolupráci s

Univerzitou Komenského v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine
Ústavem ošetrovateľstva

a

Ostravskou univerzitou, Lékařskou fakultou
Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence

a partnery

Fakultní nemocnice Olomouc, Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester a Vojenská nemocnice Olomouc

 

pořádají dne 24. 5. 2018

v rámci 10. výročí založení FZV

konferenci s mezinárodní účastí

Profesionalita v ošetřovatelství III

Místo konání konference

Moresova posluchárna, areál FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc 779 00